MAC REDOX LUČENEC

mládežnícky atletický oddiel

Čo je atletika...

Atletika patrí medzi absolútne najstaršie športy, jej "čiastková" podoba je známa vyše štyri tisíc rokov. Samotné slovo atlét, pochádzajúce z gréckeho athletes - borec, silák, pretekár, vyjadrovalo zároveň povolanie, profesiu svojho nositeľa. Výraz atletika z gréckeho athlon znamenala pôvodne zápas, cvičenie, ale tiež cenu, o ktorú sa pretekalo. To signalizuje, že už v antickom Grécku atletika znamenala pre mnohých živobytie.

Skúsme aj my v našom klube resp. meste držať sa toho a byť borcami či silákmi ale vždy to považovať za povolanie, ktoré je naším poslaním pre naše deti, vnukov a pravnukov.