Mgr.Daniel Pauko 

hlavný tréner

Beata Dórová

tréner najmladších atlétov

Mgr. Oľga Marčoková

tajomníčka klubu + trénerka staršieho žiactva

Ján Garaj

predseda klubu + tréner