Mgr.Daniel Pauko 

hlavný tréner

Beata Dórová

hlavná trénerka atlétov

Mgr. Oľga Marčoková

tajomníčka klubu + trénerka staršieho žiactva

Ján Garaj

predseda klubu + tréner 

Mgr.Ladislav Bernáth

tréner detskej atletiky

Mgr.Marek Porteleky

tréner detskej atletiky

Ľudmila Melicherová

trénerka staršieho žiactva